Risico Inventarisatie & Evaluatie

Artikel 5 van de arbowet verplicht werkgevers om de risico’s welke voortvloeien uit de werkzaamheden in kaart te brengen. Tevens moeten deze risico’s gewogen en zo nodig /  mogelijk opgelost worden. Dit gebeurt in het plan van aanpak.

 

Uitdagingen voor u als werkgever zijn dan:

  • Heb ik wel alle risico’s in kaart gebracht?
  • Heb ik de juiste weging eraan gegeven?
  • Hoeveel tijd heb ik om iets op te lossen?
  • In hoeverre mag ik het redelijkerwijsprincipe toepassen?
  • Moet ik mijn rapport nog laten toetsen door een deskundige?

 

Kortom een hoop vragen waar u als ondernemer nu net niet mee bezig wilt zijn, u wilt immers ondernemen. Via een externe veiligheidskundige kunt u een hoop zorgen weg laten nemen.

 

U weet zeker dat de RI&E op juiste wijze is vormgegeven en u kunt zich bezighouden met uw eigen core-business.

 

Leuk om te weten

De RI&E verplichting is in 1994 opgenomen in de arbowet. Tegenwoordig vinden we dit terug onder artikel 5 van de Arbowet. De handhaver controleert standaard of u over een actuele RI&E beschikt. Voor het niet kunnen tonen van een actuele RI&E worden forse boetes uitgedeeld. Tevens kan het werk worden stilgelegd.

 

Wat is actueel?

De wetgever schrijft u niet voor hoe vaak u de RI&E moet actualisren. Het rapport moet bij de actuele situatie in het bedrijf passen. Wanneer u jaarlijks de RI&E evalueert dan kunt u met beperkte inzet uw RI&E actueel houden. Gaat u verhuizen, verbouwen of nieuwe werkprocessen doorvoeren (nieuwe machines), dan moet u de RI&E actualiseren.