Werkplekinspecties

Alle goede bedoelingen van u als werkgever ten spijt,

Maar weet u zeker dat alles op de werkvloer goed gaat op het gebied van arbeidsomstandigheden. Wist u dat controles door management en veiligheidsmanagers het draagvlak voor ARBO-verbetering doen toenemen?

 

Kortom regelmatig werkplekonderzoeken uitvoeren komt uw bedrijf ten goede. U kunt ter plaatse met de werknemers in overleg treden over specifieke situatie’s. Wist u trouwens dat u vanuit de arbowet ook verplicht bent om dergelijke controles uit te voeren?

 

Ook hier kan de veiligheidskundige u een grote dienst bewijzen. Hij komt op vele plaatsen en is op de hoogte van relevante wet en regelgeving. Ook weet hij vanuit zijn ervaring oplossingsgericht denken en vooral met u meedenken.

 

Inspectielijsten

Door te werken met inspectielijsten kunt u na verloop van tijd een rode draad ontdekken in afwijkingen op veilig werken. Hier kunt u uw instructies en werkoverleg op inrichten. Tevens vereenvoudigen deze lijsten uw rapportages, u heeft er minder tijd voor nodig en u weet toch zeker dat de basis-aandachtspunten telkens weer beoordeeld worden. Ook wanneer iemand anders van het management een inspectie uitvoert weet u zeker dat dezelfde bril wordt gedragen.