Advies & Educatie

Leren omgaan met situaties op de werkplek, leren hoe de arbowet in elkaar zit. Wat zijn mijn verplichtingen, wat zijn mijn rechten. Voor zowel werkgever als werknemer van belang. Maar ook hoe veiligheidsvoorschriften na te volgen. Bekend zijn met de inhoud van het noodplan. Leren van eigen incidenten of incidenten van con-collega’s. Procedures opstellen in goed, maar deze info moet natuurlijk ook terechtkomen bij de belanghebbenden: de medewerker op de werkvloer.

 

Met professionele instructies kom je een stuk verder. AAVK beschikt over geschikte apparatuur en natuurlijk heel veel jaren ervaring om dergelijke instructie zo te maken dat deze ook het doel bereiken: medewerkers met meer gevoel voor veiligheidsaspecten.

 

Herhalen van instructie

Als mensen zijn we sterk geneigd om alleen de grote lijnen van een verhaal te onthouden. Dat geldt natuurlijk ook voor instructies. Niet zelden geven we er graag een eigen interpretatie aan en voor je het weet blijft er niets meer over van de oorspronkelijke informatie. Daarom moeten instructies periodiek herhaald worden. Ook na een ongeval kan dit nodig blijken te zijn. Veel bedrijven zorgen er daarom voor dat de werkinstructies minimaal 1 maal per jaar worden herhaald.

 

Omgekeerde bewijslast

Als werkgever wordt u snel geconfronteerd met de uitdaging om ingeval van een ongeval of klacht te bewijzen dat u er alles aan heeft gedaan om deze ongewenste situatie te voorkomen. Dit is een andere benadering dan wij in het dagelijks leven gewent zijn en dit wordt de omgekeerde bewijslast genoemd. Door instructie te geven en dit vast te leggen middels handtekeningenlijsten kunt u deze bewijsvoering in basis al borgen.